Werkboek

Opzet van het statistiekpracticum

Het is de bedoeling dat met de stof van de hoorcolleges wordt geoefend aan de hand van opgaven. Elke week is er een practicum waarin de opgaven geoefend worden die aansluiten op de stof van de voorgaande hoorcolleges. Het tentamen bestaat uit opdgaven die vergelijkbaar zijn met combinatie van opgaven van het practicum en dit tentamen wordt ook met behulp van een computer afgenomen.

Moeilijkheidsgraad van opgaven

De opgaven bij een elk onderwerp zijn geordend naar moeilijkheidsgraad. De eerste opgaven zijn vaak sterk gestuurd. Er wordt precies aangegeven welke deelvragen je moet beantwoorden. Ook zijn zij voorzien van hints, die de belangrijkste aspekten van de opgave toelichten. Tevens is er een standaard-antwoord waarmee je zelf je eigen antwoord kunt beoordelen. De laatste opgaven van een (deel-)onderwerp zijn meestal open en geven geen hints of antwoord. Bij ongeveer de helft van de opgaven in het Werkboek is een antwoord gegeven.

Opgaven maken

Voor elk onderwerp is er een reeks opgaven. Via de inhoudsopgave, het venster aan de linkerkant, kun je een onderwerp selecteren, door op dit onderwerp te klikken. Er verschijnt dan een lijst met opgaven, die kort verbaal omschreven zij en, zoals gezegd, oplopen naar moeilijkheidsgraad. Maak in ieder geval de opgaven, waarbij in het Werkboek een antwoord is gegeven, dan heb een indekking van de tentamenstof.

Wanneer je in het linker scherm een opgave aanklikt, wordt er in het hoofdscherm – het scherm waar je nu deze tekst leest – een document geladen met de opgave. Elke opgave bevat een korte introductie en meestal meerdere vragen. Verder zijn er binnen de opgave vaak links naar hints, die je helpen bij het beantwoorden van de vragen, en bij de helft van de opgaven een link naar het antwoord.

Gegevens

Om een opgave te kunnen maken, heb je bijna altijd een gegevensbestand nodig. Het gegevensbestand staat in blauwe kleur direct onder de tekst van de opgave. Wanneer je op dit bestand klikt, kan er een dialoogscherm verschijnen (zie onderstaande afbeeldingen) waarin je moet aangeven of je het gegevensbestand wilt bewaren op schijf (disk) of dat je het meteen wilt openen. Als je voor het laatste kiest, zul je zien dat SPSS, het software-pakket om de statistische analyses uit te voeren, automatisch wordt opgestart en ‘gevuld’ wordt met de gegevens die je moet analyseren. Je kunt dus direct aan de slag.

We adviseren je om tussen twee opgaven SPSS niet af te sluiten. Wanneer je de gegevens van een volgende opdracht opvraagt, kun je de gegevens van de vorige opgave in SPSS gewoon vervangen; je kunt dus met “No” antwoorden op de vraag “Save contents of Data Editor?”.

Hints en antwoord

Wanneer je op de naam van een hint klikt, of op het antwoord, wordt de bijbehorende hint of het antwoord getoond in een popup scherm. Tegelijkertijd wordt het oorspronkelijke scherm wazig grijs en kun daar niet meer in werken. Als je op het kruisje (rechtsboven) in het popup scherm klikt verdwijnt dit scherm weer en kom je weer in het oorspronkelijke scherm terecht.

Logboek

Het is de bedoeling dat je de antwoorden die je zelf geeft bij de opgaven, noteert in een logboek zodat je ze kunt controleren aan het standaard antwoord dat bij bij de helft van de opgaven wordt gegeven. Het beste kun je een logboek maken met behulp van een tekstverwerker, bij voorkeur met Word, omdat je dat bij de tussentijdse toetsen en het tentamen ook moet doen. In dat geval moet je het document in de computerzalen wel telkens op de netwerkschijf of op je memorystick bewaren. De PC’s (de schermen) in de PC-zalen worden elke avond grondig schoongemaakt: alle bestanden worden dan verwijderd.

Tussentijdse toetsen

Er zijn acht, verplichte tussentijdse toetsen. Deze toetsen houden in dat aan het einde van elk practicum twee opgaven per duo moeten worden gemaakt en ingeleverd bij de practicumdocent. Voor elke, tijdig ingeleverde en serieus gemaakte opgave wordt 1 punt toegekend (op een totaal van 100 punten voor het hele vak). De voor de acht toetsen behaalde punten (maximaal 15) worden als bonus aan het behaalde tentamencijfer (maximaal 100 punten) toegevoegd, mits het tentamencijfer tenminste 4,5 is.

Zelfwerkzaamheid

Je zult niet genoeg hebben aan het practicum om voldoende opgaven te maken ter voorbereiding op het tentamen. Je zult opgaven ook in je ‘eigen’ tijd moeten maken. Dat kan niet alleen via een PC in de computerzaal, maar vanaf elke andere computer met toegang tot het facultaire onderwijsweb. Het opgavenboek staat namelijk op een via Blackboard toegankelijke web-pagina. De computer waarmee je werkt, moet dan wel voorzien zijn van het besturingssysteem Windows 2000 (of hoger), een internet-browser, een aansluiting op het internet en tenslotte moet bij voorkeur SPSS-19 geïnstalleerd zijn (eventueel kan SPSS-18 of 20 ook). Studenten kunnen het statistisch pakket SPSS op CD-rom bij de Erasmus Shop kopen of via Surfspot.nl bestellen. De PC’s in de computerzalen van het L-gebouw (waaronder LB-132 en LB-110) zijn allemaal uitgerust met SPSS-19, waarmee ook het tentamen moet worden gemaakt.
We adviseren je om het Werkboek ook verderop in je studie te gebruiken, wanneer je zelf gegevens uit (eigen) onderzoek moet gaan anlyseren, bijv. bij werkstukken, de bachelorthesis en de masterthesis.